• Wie is QklQ?

 • Mijn naam is Ernst-Jan Reinerie. QklQ is mijn bureau, werkbare ict is mijn product. 

  QKLQ-6 (2)Informatie- en communicatietechnologie is al 25 jaar mijn werkterrein. Ik was manager van projecten, programma’s, van processen en van de complete ict van bedrijven. Uit die ervaring heb ik iets geleerd wat ik nog dagelijks toepas: als het om informatie gaat moet niet het systeem, niet de technologie, niet het pakket of de hardware centraal staan, maar u en uw bedrijf. Alléén u en uw bedrijf.

  Met QklQ help ik bij het maken van de goede keuzes, en bij het soepel uitvoeren daarvan. Ik zorg dat het gaat werken, als adviseur of als manager voor korte of langere tijd.

  Mijn wortels liggen in de land- en tuinbouw en in de bedrijfskunde. Inmiddels heb ik mijn vleugels verder uitgeslagen, maar ik heb er wel iets van meegenomen: een praktische houding en het denkraam van een ondernemer. Ik schakel gemakkelijk en beweeg me zonder moeite op verschillende niveaus.

Services for you

 • Procesmanagement

 • Diensten

Informatiestrategie, innovatie

vraagstukken waar ik u doorheen kan loodsen

Informatiestrategie, innovatie

QKLQ-5 (2)U weet dat informatietechnologie belangrijk is voor uw bedrijf. Maar u weet ook dat ict niet vanzelf in uw voordeel werkt. Daarvoor moet u de goede keuzes maken, en op het goede moment instappen op nieuwe ontwikkelingen. Hoe krijgt u het nodige overzicht? Hoe weet u of u de meest kosteneffectieve oplossing kiest? Hoe beslist u of u een innovatie moet omarmen of dat u hem langs zich heen kunt laten gaan? En hoe zorgt u dat het ook echt in uw voordeel werkt?Dat zijn precies de vraagstukken waar ik u doorheen kan loodsen. Met een ruime blik en uitgebreide ervaring. Zonder een ander belang dan dat van uw bedrijf.

Kiezen en aan de gang krijgen van een pakket

geen software op maat nodig

Kiezen en aan de gang krijgen van een pakket

QKLQ-15 (2)Voor belangrijke functies in een bedrijf, zoals klantcontacten, orderverwerking, in- en verkoop en financiën hoef je tegenwoordig geen software op maat te laten maken. Er zijn pakketten genoeg op de markt. De presentaties van leveranciers zien er altijd geweldig uit, maar past een pakket ook bij uw bedrijf en krijgt u het zonder poespas ingevoerd? Vaak blijkt pas na aankoop wat er nodig is om het te laten werken; tijd, menskracht, ergernis, en soms behoorlijke extra investeringen. Dat wilt u niet, en ik zorg dat het niet gebeurt.

Tijdelijk management

het integratieproces van de ICT in goede banen

Tijdelijk management

QKLQ-12 (2)Is de keus gemaakt voor een bepaalde aanpak of voor een pakket, dan kan ik zorgen voor de invoering. Daar hoort soms een nieuwe organisatie bij, met nieuwe afspraken en een andere betrokkenheid van medewerkers. Maar er moeten ook afspraken worden gemaakt met de leverancier. En er moet iemand zijn die daarop toeziet en de contacten onderhoudt. Die iemand kan ik zijn voor uw bedrijf.

Dezelfde rol kan ik spelen bij fusie of reorganisatie. Ik leid het integratieproces van de ICT in goede banen, zorg dat de goede keuzes worden gemaakt en richt de nieuwe ict-organisatie zo in dat hij op zijn nieuwe taak is berekend.

Procesmanagement

realiseren van ICT projecten

Procesmanagement

QKLQ-3 (2)Een bedrijf bestaat uit processen – tussen mensen, ict-systemen, machines. Als het goed is zijn die processen gericht op het type resultaat waar je bedrijf om draait: producten, adviezen, diensten. Daarom worden ze vaak van achteren naar voren ontworpen: welk resultaat wil ik en wat is daarvoor nodig? Het werken met processen is eigenlijk niets anders dan sturen op resultaten. Ik werk samen met medewerkers en leiding om de processen helder te maken, te zorgen dat ze optimaal verlopen en dat ze tot het gewenste resultaat leiden. Om processen te verbeteren werk ik graag volgens de Lean-methode.

 • Portfolio

Verenigingen

regelaar puzzle leider lampman
Drie regionale LTO’s (land- en tuinbouworganisaties) besloten hun activiteiten te bundelen als LTO Noord. Er moest dus ook een nieuw geheel worden gemaakt van de ict-organisaties, en van de ict-systemen voor het bedienen van de tienduizenden leden. Als interimmanager Informatie en ICT ontwierp ik een nieuwe informatiestrategie. Ook leidde ik het proces van selectie en invoering van een nieuw pakket voor het beheer van de bestanden met (CRM) leden en enkele duizenden andere relaties.

Handelsbedrijven

regelaar puzzle leider lampman
Ik speelde een rol bij verschillende handelsbedrijven met de invoering van een ERP-systeem (een bedrijfsbreed informatie waarin de verschillende onderdelen zo veel mogelijk op elkaar aansluiten). De verschillende diensten in mijn portfolio heb ik telkens op maat ingezet. Vertrekpunt is altijd uitgaan van wat er al is. Niet weer van voor af aan beginnen als dat niet nodig is. Op maat in overleg met de opdrachtgever en gaan voor het maximale resultaat.

Multimodaal transport

regelaar lampman
Distrivaart is een innovatief concept voor een combinatie van wegtransport en binnenvaart op basis van drijvende voorraden. Het vervoer van pallets met (in eerste instantie) bier van de zuidelijke bierbrouwerijen naar de distributie centra van verschillende supermarkten in Noord Nederland. Ik heb hiervoor een structuur (architectuur) ontwikkeld voor de informatie uitwisseling tussen de verschillende partijen.

 

Logistiek

regelaar puzzle leider lampman
Portbase is met zijn Port Community System (PCS) de spin in het web voor informatie over logistiek vanuit de Nederlandse havens. Voor het onderdeel Railplanning van dit PCS deed ik een marktverkenning. Railgoederenvervoer moest namelijk, mede door overheidsvoorschriften, ongeveer verviervoudigen. Een vernieuwd onderdeel Railplanning zou het aantal telefonische contacten sterk moeten terugdringen, de doorlooptijd voor het laden van een trein verkorten en de beladingsgraad verhogen. Samen met de partijen als operators, vervoerders, verladers, railterminals heb ik de processen uitgewerkt, de mogelijkheden en knelpunten in beeld gebracht en dit alles vastgelegd in het document dat als basis diende voor de nieuwe module Railplanning.

Rails

regelaar lampman
Grote partijen op het spoor zoals Railion en Prorail werkten samen in een project om de locatie van goederenwagons exact te kunnen achterhalen. Dat was nodig voor wagons met gevaarlijke stoffen, met het oog op milieuvergunningen en het beheersen van risico’s. Ik nam de leiding op me van dit project, dat zowel organisatorisch als technisch ingewikkeld was. Het eerste bijvoorbeeld vanwege de verschillende betrokken partijen en de vele regels op het spoor. Het tweede onder meer door de aanwezigheid van veel staal, vloeistoffen e.d. Het project stuitte daardoor op flinke uitdagingen, maar werd op het goederenemplacement in Hengelo niettemin tot een goed einde gebracht.

Openbaar vervoer

puzzle regelaar
GVB had moeite om zijn reizigers snelle en adequate reisinformatie te bieden. Vooral de veelheid aan werkzame systemen zat in de weg. Informatieprocessen moesten efficiënter worden en om de hele omslag te versnellen moest er een SOA-tool komen, een gereedschap voor service-oriënted architecture. Ik deed daarvoor de selectie en gaf leiding aan de eerste projecten. Een belangrijk eerste resultaat was de mogelijkheid om nieuwe reisinformatie snel op verschillende informatiedragers te publiceren. Vroeger duurde dat drie weken; nu één dag.

 

Openbaar Vervoer

leider
Bij het Amsterdamse Gemeentevervoerbedrijf (GVB) leidde ik een project voor de vervanging van een systeem om de inzet van de 3500 medewerkers rijdend personeel strakker te plannen, en zo kosten te besparen en de concurrentiepositie te verbeteren.

Luchtvaart

leider lampman
Als lid van het Migration Team was ik verantwoordelijk voor Contracten en Licenties in een project waarbij luchtvaartmaatschappij Swissair haar backoffice samenbracht met die van een partner.

Verzekeringen

lampman
Gezamenlijk met enkele collega’s heb ik bij een verzekeraar alle (ICT) projecten doorgelicht op hun bijdrage aan de business inclusief contante waarde berekeningen en ROI. Het resultaat was een lijst met gerankte projecten waarmee de business de juiste keuzes kon maken.

 • Heereweg 345, 2161 CA Lisse